Az ebek összeírásáról Gyulafirátóton

Tisztelt Gyulafirátótiak!
2012. január elsején vezették be azt az állatvédelmi törvényt, mely szerint az önkormányzatoknak el kell végezni az eb-összeírást. Ezt a teendőt három évente meg kell ismételni, az első ilyen kötelezettségnek tavaly, 2014. december végén járt le a határideje.
Ezt az információt januárban több média  is megszellőztette, ráadásul büntetésekről is beszámoltak: állítólag néhány településen 30.000 Ft-ot kell fizetniük a kötelezettséget elmulasztóknak. Ennek következményeként nagyon sok gyulafirátóti lakos kérdezett meg engem, hogy településünkön mi a helyzet ezzel kapcsolatban, kell-e szankcióktól tartani.

Tisztelt érintettek, amint a törvény szövege is írja, a kötelezettség nem a lakosokra, hanem az önkormányzatokra vonatkozik, amiknek joga van eldönteni, mikor és milyen módon tesz ennek eleget. Ez a folyamat se Veszprémben, se Gyulafirátóton nem érinti a lakosságot, így szankciókra sem lehet számítani.

Czaun János


Gondolatok az Iskolát érintő forgalmi rendről (2015. jan. 17.)

Tisztelt Gyulafirátótiak!
2015. január 14-én a Gyulaffy Általános Iskola udvarán sajnálatos baleset történt: egy helyi felnőtt lakos kerékpárjával elütött egy második osztályos kisfiút. Szerencsére a gyereknek maradandó sérülése nem lett, az ügyben rendőrségi feljelentés történt.
Ez a baleset annak ellenére történt, hogy a pedagógusok, az iskola dolgozói és legfőképpen a gondnok folyamatosan figyelmezteti az érintetteket az udvaron történő kerékpározás tilalmára.

A hírrel kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a gyulafirátótiak figyelmét. Az első és legfontosabb, hogy az Iskola udvarán tilos kerékpáron közlekedni! Sőt, az Intézmény szervezeti és működési szabályzata ennél szigorúbb: a 6.1. rendelet értelmében "az iskola udvarán, sportudvarán illetéktelenek számára átjárni tilos."
Bizonyára már csak kevesen emlékeznek rá, hogy 2007-ben lakossági kérésre változtattunk azon, hogy az Iskola udvara nem átjárható. Akkor azért tettük ezt az engedményt, hogy akik nem akarnak a Faiskolából a Pásztor utca felé kerülni, rövidebb útvonalon is elérhessék a Vizi utcát. A kompromisszum értelmében ez a lehetőség munkaidőben áll fenn, ezt követően a gondnok lezárja az udvarban található középső kaput. Mágedliné Kiss Eleonórával, az Iskola igazgatójával együtt tisztelettel kérjük: ne kerékpározzanak át az iskola területén, mert ha nem változik ez a veszélyes szokás, akkor kénytelenek leszünk mindenki, így a gyalogos forgalom elől is lezárni az Iskola udvarát.

A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, a Vizi utca parkolási rendje. Magam is többször tapasztaltam, hogy bár az iskola túloldalán lévő parkolóban volt hely, néhányan mégis az iskola oldalán lévő járdán állnak meg a gépkocsijukkal. Ez roppant balesetveszélyes, hiszen az ilyenkor a kocsi mögül előlépő gyereket könnyen elütheti egy másik gépjármű. 
Többen kérték már az Önkormányzattól, hogy tegyünk ki egy "megállni tilos" táblát az Iskola oldalán lévő útszakaszra. Én ettől egy kicsit ódzkodom, mert tudom, hogy iskola kezdésénél és végénél viszont kevés a parkolóban rendelkezésre álló hely. Ezért a szülők jóérzésére és belátására szeretnék most hatni: kérem ne parkoljanak az Iskola kerítése elé a járdára, de ha máshol nincs is hely, semmiképpen ne a kapu elé! Eddig még nem történt ilyen jellegű baleset, tegyünk érte, hogy a jövőben se fordulhasson elő.

Vigyázzunk közösen a gyermekeinkre!

Megértésüket köszönöm:

Czaun János


Változás a temetkezés rendjében (2015. jan. 5.)

2014. november 27-én Veszprém Város Önkormányzatának Képviselőtestülete két - számunkra is érzékelhető - változásról döntött a temetkezések rendjében. Az egyik a szociális jellegű temetéseket érinti, erre a célra a Vámosi úti temetőt jelölte ki a képviselő-testület. A másik változás, hogy úgynevezett "jogharmonizációs eljárás" keretén belül döntésével elfogadta önkormányzati rendeletében, hogy Veszprém város közigazgatási területén lévő köztemetőkben a temetkezéshez kapcsolódó minden munkafázis végzését kizárólagossággal a VKSZ Zrt. temetkezési csoportjának szakszemélyzete hajtja végre.

Ez nálunk, Gyulafirátóton érezhető változást nem jelent. A temetési szertartásokhoz kapcsolódó hivatali ügyintézéseket, az elhunyt esetleges hamvasztási eljárását, kegyeleti kellékekkel történő ellátását továbbra is mód van bármelyik kegyeleti vállalkozótól megrendelni. A temetőn belüli további temetési eljárásokat (sírnyitást, ravatalozást, gyászkocsival történő szállítást, hűtést, visszahantolást) viszont kizárólagosan a VKSZ Zrt. szakszemélyzete végezheti. Fent említett eljárások a temettető részére nem fog újabb, és esetlegesen drágább tarifákat jelenteni, hiszen ezekért a temetési műveletekért a vállalkozók eddig a saját árképzésüket alkalmazták.

Összegezve tehát a rendelet módosítása nem jelenthet a lakosságnak többlet kiadást, csak abban az esetben, ha  temetkezési vállalkozók nagyobb árrést alkalmaznak. A VKSZ Zrt. árlistája eddig is nyilvános volt, a Társaság honlapjáról letölthetők, ezen díjak nem változtak.


Honvédségi hírek

Értesítjük a tisztelt helyi lakosokat, hogy a Bakony Harckiképző Központ tájékoztatása szerint a közeljövőben az alábbi éleslövészetek és egyéb katonai tevékenységek várhatóak Gyulafirátót közelében:

„O” ponti szektor (Hajmáskéri lőtér – Körös-hegyi lőtér):
2014. december 04-05.          tűzszerészeti tevékenység      08:00-20:00 (nagy zajhatással)
2014. december 11-12.          tűzszerészeti tevékenység      08:00-20:00 (nagy zajhatással)
2014. december 18-19.          tűzszerészeti tevékenység      08:00-20:00 (nagy zajhatással)

„O” ponti szektor (Gyulafirátóti gyakorlótér):
2014. december 11-12.          légierős tevékenység              08:00-20:00 (nagy zajhatással)

A lőtérrel kapcsolatos információk a laktanya ügyeletesétől kaphatóak a 88/549-500-as telefonszám 31-55-ös mellékén. A lőtér területén való illetéktelen tartózkodás szabálysértési eljárást von maga után, illetve a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér területére történő behatolás fokozottan baleset-és életveszélyes!
Megértésüket köszöni Mészáros József alezredes TÖF (pk.h.)


Bemutatkozás

Gyulafirátót Veszprémtől északkeletre, a Bakony déli lejtőjén fekvő, Árpád-korig visszanyúló történelmi múlttal rendelkező település. A fölötte magasló Papod, Kávás, Ámos erdő borította csúcsairól elláthatunk a Balatonig.

Kulturális élete példás: a gyulafirátóti „Közhasznú egyesület” például évről évre megrendezi a a katolikus templom alatti téren a pünkösdi király választást a májusfa kitáncolásával egybekötve.
A helyi művelődési ház vezetésével, az iskola, az óvoda, valamint a klubok, egyesületek részvételével ünnepeljük meg nemzeti ünnepeinket, történelmi évfordulókat, és az évszakokhoz kötődő jeles napokat.
A Bakonyerdő Pávakör, a Rátót Mátyás Nyugdíjas Klub és a Nemzetiségi Egyesület a fentieken kívül találkozókat szervez „szomszédolás” címen.

Gyulafirátót múltjának tárgyi emlékeit őrzi a „Felső iskola” helyén a Pásztor utcában a Helytörténeti állandó kiállítás, melyet Hadnagy László tanár úr, muzeológus hagyatékából hoztunk létre.

Az érintetlen és végtelen Bakony szomszédsága, az ősi múlttal rendelkező Veszprém közelsége és a Balaton vonzáskörzete éppúgy csábító célponttá teszi falunkat, mint az itt élő emberek vendégszeretete, valamint településünk látnivalói.

Szeretettel várjuk Gyulafirátóton!

 

 

Minden jog fenntartva!
A honlappal kapcsolatos észrevételeit, ötleteit jelezze az informacio@gyulafiratot.hu e-mail címen.